تماس با ما

با ارسال نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات ما را در ارایه خدمات هرچه بهتر یاری فرمایید.

ایمیل: Mehran_manteghi@yahoo.com
آدرس: کرج - دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی - گروه روانشناسی - دکتر مرتضی منطقی

فرم تماس

جهت ارتباط سریعتر درصورت تمایل شماره همراه خود را در متن پیام درج نمایید.
ارسال