مقالات

مقالات

تفاوت‏های نسلی در گذر جهانی شدن
همایش ملی مناسبات نسلی در ایران- پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی- بهمن 1383
بررسی روش‏های هیجان جویی دانشجویان ساکن در خوابگاه‏های دانشگاه تهران
دومین سمینار بهداشت روان دانشجویان- دانشگاه تربیت مدرس-اسفند 1383
در راه پیوند نسلی
همایش ملی مناسبات نسلی در ایران- پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی- بهمن 1383
فرصت‏‌ها و تهدید‏‌ها در جهانی شدن
همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- اردیبهشت 1383
نسل سوم، فرصت‏‌ها و تهدیدها
همایش روز جهانی جوان- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- اردیبهشت 1383
کارآفرینی در هنر، نگاه دوباره‏ای به خلاقیت‏های هنری
همایش تخصصی راهکار‏های توسعه اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر- دانشگاه علامه طباطبایی- اسفند 1381
ساده اندیشی، ویژگی تبلیغات جنگ ایران
سومین همایش بررسی نقش تبلیغات در جنگ- دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه-دی 1381
رفتارشناسی جوان در دهه های سوم و چهارم انقلاب
اولین سمینار سراسری روان‌شناسی- دانشگاه تربیت معلم- آبان 1381
آموزش خلاقیت در سطح دانش آموزان دبستان
اولین همایش کارآفرینی- دانشگاه شیراز- آبان 1381
بن بست آرمان گرایی
همایش مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش- خرداد 1381
هیجان جویی مرضی دانشجویان
اولین همایش مشاوره دانشجویی- دانشگاه تهران- اسفند 1380
جامعه پذیری ضدجامعه پذیری
همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش- دی ماه 1380
بررسی نقش ورزش و الگو‏های ورزشی در بحران آفرینی‏های اجتماعی جامعه جوان ایران
همایش اوقات فراغت با تکیه بر ورزش- فدراسیون تربیت بدنی و دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم- اردیبهشت ماه 1380.
نگاه دوباره‏ای به روند جامعه‌پذیری جوان انقلاب اسلامی
همایش بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی. اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی تهران. 1379
نقش حجاب در حفظ بهداشت روانی جامعه
سمینار وزارت ارشاد اسلامی. آذر ماه 1374
بررسی الگو‏های برخورد با خرده فرهنگ جوانان
سمینار نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی. سازمان برنامه و بودجه. 1378
نظریه‌های جامع در اندیشه امام راحل (ره)
کنگره بررسی اندیشه‌های امام خمینی. خرداد ماه 1373
کنترل سیاسی و کنترل درونی
سمینار توسعه فرهنگی ، وزارت ارشاد اسلامی. 1374
هواپیما‏های سوپراتاندارد و تهاجم تبلیغاتی غرب علیه ایران
دانشگاه امام حسین، علیه‌السلام، اردیبهشت.1372
نقش اسوه‌‌ها در حفظ فرهنگ جبهه‌ها
بنیاد حفظ آثاردفاع مقدس. 1372
عوامل مؤثر در تحول‌های شخصیتی جوانان انقلاب اسلامی
سمینار تهاجم فرهنگی وزارت ارشاد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. 1372
ضرورت تحقیقات میدانی جنگ روانی
کنفرانس بررسی دفاع مقدس. دانشگاه امام حسین (ع). 1365
جهان شگفت درون در طب اسلامی
سمینار بین المللی پزشکی تهران. مهر. 1371
بررسی انگیزه‌‏های روانی مقاومت نظامیان عراقی
کنفرانس بررسی دفاع مقدس - دانشگاه امام حسین (ع). 1365.
زیارت درمانی
مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (روان‌شناسی و علوم تربیتی) بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389
نگاهی به دیدگاه‏های زیست محیطی اسلام
مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (علوم طبیعی). بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389
در راه پیوند نسلی
مجموعه مقالات کند و کاو در مسایل جوانان و مناسبات نسلی- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 1388.
نقش تحقیقات انسانی در حفظ بهداشت روانی جوانان ایرانی
مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1387
جنگ در دو نگاه متفاوت
در فهیمی، سیدمهدی (1381). فرهنگ ‌نامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ. ج 8. نقدها، بود و نبود، سوانح. تهران، نشر پایداری و مجموعه مقالات: سی و چهار مقاله در نقد و بررسی فرهنگ جبهه. تهران: وزارت ارشاد اسلامی. 1383
انقلابی در راه: بررسی انقلاب بازی‏های ویدیویی، رایانه‌ای در اوقات فراغت جوانان
مجموعه مقالات کتاب مطالعه فرهنگی. تهران: جهاد دانشگاهی. 1382