جنگ در دو نگاه متفاوت

در فهیمی، سیدمهدی (1381). فرهنگ ‌نامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ. ج 8. نقدها، بود و نبود، سوانح. تهران، نشر پایداری و مجموعه مقالات: سی و چهار مقاله در نقد و بررسی فرهنگ جبهه. تهران: وزارت ارشاد اسلامی. 1383