بررسی تحول‏های هویتی جوانان ایرانی کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک

ارایه شده در دومین همایش روان شناسی اجتماعی ایران- تهران- اسفند ماه 1392