چالش های کاربری از فضای مجازی در ایران

ارایه شده در هشتمین همایش علمی دفتر همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش- تربیت اسلامی و فضای مجازی: چالش‌ها و راهکارها- قم-اردیبهشت 1393