زیارت درمانی
مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (روان‌شناسی و علوم تربیتی) بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389
نگاهی به دیدگاه‏های زیست محیطی اسلام
مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (علوم طبیعی). بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389
در راه پیوند نسلی
مجموعه مقالات کند و کاو در مسایل جوانان و مناسبات نسلی- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 1388.
نقش تحقیقات انسانی در حفظ بهداشت روانی جوانان ایرانی
مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1387
جنگ در دو نگاه متفاوت
در فهیمی، سیدمهدی (1381). فرهنگ ‌نامه جبهه انقلاب اسلامی ایران در جنگ. ج 8. نقدها، بود و نبود، سوانح. تهران، نشر پایداری و مجموعه مقالات: سی و چهار مقاله در نقد و بررسی فرهنگ جبهه. تهران: وزارت ارشاد اسلامی. 1383
انقلابی در راه: بررسی انقلاب بازی‏های ویدیویی، رایانه‌ای در اوقات فراغت جوانان
مجموعه مقالات کتاب مطالعه فرهنگی. تهران: جهاد دانشگاهی. 1382
بحران‏های هویتی در جوامع در حال گذار
مجموعه مقالات «مبانی نظری هویت و بحران هویت»- 1383. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
روان‌شناسی جوانان ایران بعد از انقلاب
مجموعه مقالات «جوانان و مناسبات نسلی در ایران» - تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 1383
جوان و بحران‏های اجتماعی: تجربه غرب و ایران. نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها
مجموعه مقالات - تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. پاییز، 1382