مقالات

مجموعه مقالات

تحول‌ های هویتی جوان ایرانی پس از انقلاب
ارایه شده در همایش بزرگ داشت دکتر علی شریعتمداری- دانشگاه خوارزمی 1395
پژوهش کیفی به مثابه سرآغاز طبیعی مطالعات بین رشته ای
همایش بین المللی مطالعات بین رشته ای. دانشگاه خوارزمی-آذرماه 1394
فرزندان و فضای مجازی
ارایه شده در اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده در آبان ماه 1393 در دانشگاه شهید چمران
مطالعه نحوه کاربری دانشجویان از پیامک ها، گالری عکس و کلیپ های تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان- دانشگاه صنعتی اصفهان-اردیبهشت 1393.
شکل گیری هویت شبکه ای در دانشجویان
ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان-دانشگاه صنعتی اصفهان اردیبهشت 1393
عشق پیامکی به مثابه نمودی از کژکاربری دانشجویان از فناوری های ارتباطی پیشرفته
ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان- دانشگاه صنعتی اصفهان- اردیبهشت 1393
ضرورت بسترسازی فرهنگی در کاربری دانشجویان از شبکه اجتماعی وی چت
ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان- دانشگاه صنعتی اصفهان-اردیبهشت 1393
بررسی نگرش دانشجویان به کاربری از فناوری های ارتباطی فیس بوک، شبکه های اجتماعی تلفن همراه و ماهواره
ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان-دانشگاه صنعتی اصفهان- اردیبهشت 1393
چالش های کاربری از فضای مجازی در ایران
ارایه شده در هشتمین همایش علمی دفتر همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش- تربیت اسلامی و فضای مجازی: چالش‌ها و راهکارها- قم-اردیبهشت 1393
بررسی تحول‏های هویتی جوانان ایرانی کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک
ارایه شده در دومین همایش روان شناسی اجتماعی ایران- تهران- اسفند ماه 1392
بررسی میزان تقلب دانشجویان با استفاده از تلفن همراه
ارایه شده در همایش آسیب های نوپدید- دانشکده توان بخشی بهزیستی- اسفند 1391
بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و هیجان خواهی در دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم (پردیس حصارک)
ارایه شده در همایش آسیب های نوپدید- دانشکده توان بخشی بهزیستی- اسفند 1391
بررسی شکل گیری هویت غیررسمی در فضای مجازی
ارایه شده در همایش آسیب های نوپدید- دانشکده توان بخشی بهزیستی- اسفند 1391
ضرورت فرهنگ سازی در اتاق ‏‏های ‏گپ اینترنتی ایرانی
ارایه شده در همایش آسیب های نوپدید-دانشکده توان بخشی بهزیستی-اسفند 1391
بررسی شکل گیری هویت غیررسمی در فضای مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
ارایه شده به ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه گیلان- اردیبهشت 1391
بررسی میزان هیجان جویی دانشجویان با نوع کاربری از گالری عکس تلفن همراه
ارایه شده به ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه گیلان- اردیبهشت 1391
بررسی میزان هیجان جویی دانشجویان با نوع کاربری از کلیپ ‏های ‏تلفن همراه
ارایه شده به ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه گیلان- اردیبهشت 1391
نظریه چندوجهی معناگرا
همایش بین المللی دین و فرهنگ- دانشگاه تهران- اردیبهشت 1390
تحلیل محتوای کلیپ گوشی تلفن همراه دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم
ارایه شده به پنجمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه شاهد- اردیبهشت 1389
بررسی عشق به هم جنس در دختران دانشجوی پردیس حصارک
ارایه شده به پنجمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه شاهد-اردیبهشت 1389
بررسی رابطه بین میزان کاربری از کلیپ و وابستگی به آن
ارایه شده به پنجمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه شاهد- اردیبهشت 1389
بررسی رابطه سبک‌ های دلبستگی و وابستگی به پیامک
ارایه شده به پنجمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه شاهد-اردیبهشت 1389
بررسی انعکاس افسردگی اجتماعی در موسیقی مورد توجه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی
ارایه شده به پنجمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه شاهد- اردیبهشت 1389
آموزش مبتنی بر تلفن همراه
ارایه شده به هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- فروردین 1387
هنر درمانی از منظر دین
ارایه شده به دومین همایش پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه مشهد-خرداد 1387
زیست محیط از منظر دین
ارایه شده به دومین همایش پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه مشهد-خرداد 1387
بررسی علل فرار مغز‏‌ها در بین دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی شریف
ارایه شده به چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه شیراز- خرداد 1387
بررسی هیجان خواهی و روابط متعدد دختران و پسران دانشجو با جنس مخالفشان در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران
ارایه شده به چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه شیراز-خرداد 1387
بررسی هیجان خواهی با میزان استفاده از پیامک تلفن همراه و بررسی میزان پیامک با وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر پردیس دانشگاه تربیت معلم
ارایه شده به چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه شیراز-خرداد 1387
مقایسه تحولات علایم آغازین، میانی و انتهایی عشق شورانگیز اول با عشق شورانگیز دوم در دانشجویان دختر پردیس دانشگاه تربیت معلم
ارایه شده به چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه شیراز- خرداد 1387