ویدئوهای آموزشی

آموزش خلاقیت در سطح کودکان پیش‌دبستانی

در ادبیات موجود خلاقیت، آموزش پیش از دبستان، عمدتا به سنین 4-6 سال اشاره دارند، در حالی که در بحث آموزش خلاقیت در سطح کودکان پیش از دبستان، بحث محدود به سنین مورد اشاره نیست و به سنین پایینتر کودک نیز تسری یافته است.


آموزش خلاقیت در سطح کودکان دبستانیآموزش خلاقیت در سطح جوانان مقطع دوم دبیرستان